Страницата стартираха:
  • Димитър Петров – старши експерт по български език и литература РИО Търговище 
  • Йорданка Филева – главен учител във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”  Търговище
  • Здравка Радева – главен учител във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” Търговище 
  • Мехмед Реби - компютърен специалист във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” Търговище